PRIVACY BELEID VAN ZANG & DANSTHEATER APROPOS

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Zang & Danstheater Apropos verwerkt van haar leden, donateurs, of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Zang & Danstheater Apropos of om een andere reden persoons- bedrijfsgegevens aan Zang & Danstheater Apropos verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.


1. Verantwoordelijke:

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Algemeen bestuurslid van Zang & Danstheater Apropos.

KvKnummer: 40651050 De ledenadministratie /donateur beheer is bereikbaar via mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. Welke gegevens verwerkt Zang & Danstheater Apropos en voor welk doel:

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum

b) adresgegevens

c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer

d) overige persoonskenmerken die nodig kunnen zijn voor onze vereniging

2.2 Zang & Danstheater Apropos verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de

volgende doeleinden:

a)je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het

lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.

b)je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van

uitnodigingen en informatie over activiteiten van Zang & Danstheater Apropos.

c)je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld,

oefendag-weekend, overige relevante zaken t.b.v. optreden, af te wikkelen.

d)je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, zang en/of danslid en stemsoort wordt

gebruikt voor de jaarlijkse reguliere subsidie aanvraag bij de Gemeente Deventer.

3. E-mail berichtgeving en Whats app berichten:

Zang & Danstheater Apropos gebruikt je naam, e-mailadres en mobiele nummer om je haar e-mail nieuwsbrief, informatie over activiteiten en andere interessante informatie toe te zenden en/of te appen.

4. Social media:

Zang & Danstheater Apropos gebruikt een diversiteit aan foto- en filmmateriaal van haar leden om haar naamsbekendheid en optreden of deelname aan een activiteit te promoten via haar social media kanalen. Zoals: openbaar toegankelijk website, facebook en instagram. Bij het aangaan van een lidmaatschap wordt dit onderdeel kenbaar gemaakt. Een bezwaar van plaatsing foto/film op onze openbare social media kanalen dient vooraf ingediend te worden bij het bestuur van Zang & Danstheater Apropos.

5. Bewaartermijn:

Zang & Danstheater Apropos verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap. De persoonsgegevens worden na opzegging van je lidmaatschap beperkt tot naam en e-mailadres. Deze beperkte gegevens zal Zang & Danstheater Apropos gebruiken voor het versturen van informatie betreffende een optreden of jubileum. Op verzoek van een lid zullen de beperkte gegevens worden verwijderd.

6. Beveiligingsmaatregelen:

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Zang & Danstheater Apropos passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten:

7.1 Via de ledenadministratie van Zang & Danstheater Apropos kan je een verzoek indienen om je

Persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen.

Zang & Danstheater Apropos zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na

ontvangst hierover informeren.

7.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de verwerking (of je hebt een klacht) van je

persoonsgegevens als bedoeld in Artikel 2, kan je eveneens contact op met

ledenadministratie.

7.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan onze

Ledenadministratie.

8. Wijzigingen.

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd.

top